Ubóstwo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj.opolskim wg stanu na 31.12.2020 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2021)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj.opolskim wg stanu na 31.12.2019 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2020)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2018 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2019)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2017 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2018)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2016 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2017)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2015 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2016)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2014 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2015)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2013 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2014)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2012 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2013)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2011 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2012)PDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2010 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwojuPDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2009 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwojuPDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2008 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwojuPDF document, opens a new window

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w świetle analiz przeprowadzonych w ROPS w Opolu latach 1999-2011PDF document, opens a new window