Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim (maj 2014 r.)MS Excel document, opens a new window

Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor (www.bazy.ngo.pl) i ROPS w Opolu (dane teleadresowe będące w posiadaniu ROPS i uzupełnione przez Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z realizacją badania Ekonomia społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych).

W wykazie ujęto podmioty znajdujące się w województwie opolskim, które spełniają przyjęte kryterium, tj. deklarowane prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalność pożytku publicznego, Jednocześnie w wykazie brak organizacji spółdzielczych, które nie prowadzą działalności stricte (re)integracyjnej (np. spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni spożywców itp.)


Spółdzielnie socjalne w woj. opolskim (stan na 15 grudnia 2015 r.)MS Word document, opens a new window