Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2022 r. (maj 2023 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2021 r. (czerwiec 2022 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2020 r. (czerwiec 2021 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2019 r. (czerwiec 2020 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2018 r. (czerwiec 2019 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2017 r. (czerwiec 2018)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2016 r. (czerwiec 2017 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2015 r. (czerwiec 2016 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2014 r. (czerwiec 2015 r.)PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. z aneksem (czerwiec 2014 r.)PDF document, opens a new window

Wyciąg z 43/XLIII/14 XLIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.PDF document, opens a new window

Publikacja formularza oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. – Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2012 r.
(czerwiec 2013 r.) wraz z załącznikamiPDF document, opens a new window

Wyciąg z PROTOKOŁU NR 31/XXXI/13 XXXI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2012 r.PDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC (stan na 1 lutego 2013 r.) – konspekt OIS ROPS w OpoluPDF document, opens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC (stan na 1 lutego 2013 r.) – prezentacjaopens a new window

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r.
(czerwiec 2012 r.) wraz z załącznikamiPDF document, opens a new window