Pracownicy

Halina Łasińska-Światłoch – Kierownik Obserwatorium Polityki Społecznej
Tel. 77 456 58 91

Izabela Cedro – Główny specjalista
Tel. 77 456 58 88

Anna Karlińska – Starszy specjalista ds. badań i modelu
Tel. 77 456 58 91

Katarzyna Niedźwiedź – Starszy specjalista
Tel. 77 456 58 88

Joanna Pines – Inspektor
Tel. 77 456 58 92

Beata Wolny – Inspektor ds. szkoleń
Tel. 77 456 58 89