O nas

Halina Łasińska-Światłoch – Kierownik Obserwatorium Polityki Społecznej
Tel. 77 456 58 91

Izabela Cedro – Główny specjalista
Tel. 77 456 58 88

Anna Karlińska – Starszy specjalista ds. badań i modelu
Tel. 77 456 58 91

Katarzyna Niedźwiedź – Starszy specjalista
Tel.

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu powstało w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie – państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w związku z Działaniem 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.