O nas

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu powstało w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie – państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w związku z Działaniem 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.