Kontakt

Adres do korespondencji:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Obserwatorium Polityki Społecznej
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Siedziba OPS
ul. Rejtana 5
45-331 Opole
I piętro
tel. 77 44 16 495, 77 44 16 496
tel./fax 77 44 16 495
e-mail: obserwatorium@rops-opole.plSend email