Kontakt

Adres do korespondencji:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Obserwatorium Polityki Społecznej
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Siedziba OPS
ul. Rejtana 5
45-331 Opole
I piętro
tel. 77 456 58 91
e-mail: obserwatorium(at)rops-opole.pl