Starość

Polityka senioralna w województwie opolskim, problemy osób starszych – funkcjonowanie placówek opiekuńczo-leczniczych, oddziałów geriatrycznych, eurosieroctwo, formy opieki i pomocy wraz z aneksem (listopad 2016) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Informacja o konferencji Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych (30 października 2014, Opole) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci (badanie wykonane na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu) – czerwiec 2014 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii (wrzesień 2012 r.) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w woj. opolskim (czerwiec 2011) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport z badań przeprowadzonych w woj. opolskim (w ramach badań ogólnopolskich realizowanych przez Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie) – lipiec 2010 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie