Analizy

Działalność Caritasu oraz organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysfunkcji społecznych (październik 2017) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Zabezpieczenie mieszkańców województwa opolskiego w zakresie usług opiekuńczo-leczniczych (opieka hospicyjna, osoby wykluczone, osoby bezdomne). Działalność Caritasu, organizacji pozarządowych, schronisk dla bezdomnych i domów dla samotnych matek i ich rola w niwelowaniu dysfunkcji społecznych (marzec 2015 r.) - dokument PDF,

Diagnoza systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim

Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wojewódzki program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi - dokument PDF,