Zaburzenia psychiczne

Diagnoza systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim

Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wojewódzki program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Powyższe programy są częścią Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego (Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Pełny tekst Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 znajduje się pod adresem http://umwo.opole.pl/docs/wnioski/regionalny_program_ochron5.pdfexternal, - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


System wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie w województwie opolskim – stan aktualny i docelowy do 2025 r. Domy pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych oraz środowiskowe domy samopomocy dla zburzonych psychicznie (czerwiec 2011) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie