Bilans potrzeb

Bilans potrzeb na rok 2011:

Bilans potrzeb gmin województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. (informacja zbiorcza) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Bilans potrzeb powiatów województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. (informacja zbiorcza) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Bilans potrzeb na rok 2010:

Bilans potrzeb gmin w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego – informacja zbiorcza - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Bilans potrzeb powiatów w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego – informacja zbiorcza - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Bilans potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego w kontekście wykonania zadań w 2009 r. (kwiecień 2010). Cześć dotyczącą realizacji PO KL uwzględniono w badanu Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie