Ubóstwo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj.opolskim wg stanu na 31.12.2019 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2020) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2018 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2019) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2017 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2018) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2016 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2017) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2015 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2016) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2014 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2015) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2013 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2014) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2012 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2013) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2011 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2012) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2010 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2009 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2008 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w świetle analiz przeprowadzonych w ROPS w Opolu latach 1999-2011 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie