Ekonomia społeczna

Stan i potrzeby spółdzielczości socjalnej w woj. opolskim (lipiec 2014) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


DIAGNOZA SYTUACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (październik 2011) – opracowanie w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Spółdzienia socjalna GRÓD w Byczynie (dobra praktyka) – grudzień 2011 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Spółdzielnia socjalna PROFECTUS w Nysie (opis praktyki) – luty 2012 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu – opis dobrej praktyki (grudzień 2012 r.) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ekonomia społeczna w woj. opolskim – w stronę rozwiązań systemowych.
Raport Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu (październik 2012 r.) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Informacja o ogólnopolskim seminarium pn. Ekonomia społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych – 17-19 października 2012 r. w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie