Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2018 r. (czerwiec 2019) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2017 r. (czerwiec 2018) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2016 r. (czerwiec 2017) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2015 r. (czerwiec 2016) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2014 r. (czerwiec 2015) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. z aneksem (czerwiec 2014 r.) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wyciąg z 43/XLIII/14 XLIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Publikacja formularza oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. – Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2012 r.
(czerwiec 2013 r.) wraz z załącznikami - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wyciąg z PROTOKOŁU NR 31/XXXI/13 XXXI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2012 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC (stan na 1 lutego 2013 r.) – konspekt OIS ROPS w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC (stan na 1 lutego 2013 r.) – prezentacjaotworzy się w nowym oknie

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r.
(czerwiec 2012 r.) wraz z załącznikami - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie