Pomoc społeczna

EFEKTYWNOŚĆ POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) – grudzień 2014 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

KONTRAKT SOCJALNY W PRAKTYCE (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) – grudzień 2014 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

PROFILAKTYKA INSTYTUCJONALNA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) – sierpień 2014 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Z INNYMI INSTYTUCJAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA ZAJMUJĄCYMI SIĘ POMOCĄ I WSPARCIEM RODZIN I JEJ WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) – sierpień 2014 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie